PSYKOTERAPI.

Jeg er uddannet i oplevelsesorienteret psykoterapi og åndedrætsterapi.

Indtil l986 var jeg ansat indenfor psykiatrien og har siden praktiseret privat.

 

I 30 år har jeg arbejdet med mennesker - enkeltvis eller par - som sloges med psykiske og eksistentielle problemer af mange forskellige slags. De mest almindelige fremgår af mine ARTIKLER, som findes her på hjemmesiden. De har alle været publiceret, og mennesker i krise, som har genkendt træk af sig selv, har herefter kontaktet mig.

 

Forløbene er oftest kortvarige og konfliktløsende. I enkelte tilfælde kan de strække sig over længere perioder, når vedkommende ønsker en langvarig opbyggelsesproces, der styrker personligheden.

 

Jeg anvender mindfulness og kognitive metoder i støttende og konfronterende samtaler. Et tæt samarbejde, hvor jeg går ud fra den enkeltes behov for omsorg og udfordring. Ved første møde viser det sig, om den indbyrdes kemi passer og skaber en tryg atmosfære. Vi arbejder med aflæring af uhensigtsmæssige vaner og overdrevne forsvar, samtidig med optræning af ubrugte ressourcer.

 

Nogle ønsker at gå dybere end samtale formår. Her kan jeg tilbyde musik/åndedrætsterapi (Grof), der kan virke fortrøstningsfuld eller forløsende overfor det mest ubærlige eller hårdnakkede.

 

Har arbejdet med specialgrupper i 20 år for FOF, Thisted. Emnerne var mere eller mindre fælleseje og drejede sig om mindreværd, mobning, forældre-børn problematik, gentagelsestvang, incest, jalousi etc.

 

Flyttede til Hornslet i 2003 for at være børn og børnebørn nærmere.

 

Er gift med læge og psykoterapeut Gustav Hansen

 

Praksis: Ahornvej 49, 8543 Hornslet

 

Konsultation efter aftale: jogustav2@gmail.com

 

Pris: 500 kr. pr. konsultation.

 

Tlf. 86997505. Mobil: 30512505